Yarı Hermetik Kapı Nedir?

Hermetik kapıların özellikleri sızdırmazlık anlamına gelmektedir. Tam hermetik kapı modelleri tam sızdırmazlık sağlamaktadır. Bunun yanı sıra tercih edilen bir diğer ürün olan yarı hermetik kapı modelleri yarı geçirgenlik sağlamaktadır. Bazı laboratuvar ortamlarının tam geçirmezlik yerine belirli oranda izole edilmesi gerekmektedir. Bu tür nedenlerden dolayı yarı hermetik kapı modelleri tercih edilmektedir.

Hem havalandırmanın önemli olduğu hem de sızdırmazlığın önemli olduğu yerlerde tercih edilen bir sistemdir. Sistemin tam olarak çalışıp çalışmadığını tam olarak anlamak için gereken testler gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda hizmet sözleşmesinde hangi oranda geçirmezlik olacağı ifade edilmektedir. Yarı sızdırmazlık ortamın basınç ve nem gibi değerlerini ayarlamak için kullanılmaktadır.

Yarı Hermetik Kapı Ölçüleri

Hermetik kapı ölçüleri genellikle boy olarak 2500 milimetreye kadar olabilmektedir. Aynı zamanda kanat genişliği de 1200 milimetre olabilmektedir. Tek kanatlı ya da çift kanatlı modellerde de aynı genişliklere ulaşabilmek mümkündür. Bunun yanı sıra bu sistemlerde duvar boşluğu için pay ayrılabilmektedir. Ayrıca kalınlıkta ihtiyaç duyulan bir ölçüdür. Ameliyathanelerde tercih edilen 40 milimetre standartlarında kapılar ile tok ve güvenli kapılar imal edilmektedir.

Bunların yanı sıra taşıyıcı sistemlerin büyüklükleri de önemlidir. 180 milimetre boyutlarında taşıyıcı sistemler imal edilmektedir. Bunların dışında istenilen ebatlarda ya da ölçülerde kullanım imkânı da mümkündür. Günümüzde bu sistemlerin farklı ölçüler ile kullanılması görülmektedir. Aynı zamanda standart ölçüler daha fazla talep görmektedir.

Yarı Hermetik Kapı Adedi

Genellikle önemli bölmelerin korunması aşamasında tercih edilen sistemlerdir. Çoğunlukla tek kapı ile koruma ve izolasyon yapılabilmekle birlikte birden fazla kapı sistemi ile aşamalı izolasyon sistemleri de bulunmaktadır. Bunun yanı sıra taşıyıcı sistemler çift kanatlı kapılarda iki tane ya da bir tane olabilmektedir. Yarı hermetik kapı modellerinin birden fazla uygulanmasında müşterilerin beklentileri yerine getirilmektedir.

Yarı hermetik kapıların birden fazla uygulama aşamasında birbiri ile ilintili uygulamalara rastlanmaktadır. Birbirinden bağımsız alanların izolasyonu için birbirinden bağımsız uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Yarı hermetik kapı modelleri farklı ölçüleri ile birden fazla temin edilebilmektedir. Bu açıdan müşterilerin beklentileri ve duyulan ihtiyaç önem taşımaktadır.

Yarı Hermetik Kapı Çalışma İlkeleri 

Çalışma sistemi olarak taşıyıcı sistemin kapı kanatlarını oynatarak izolasyonun sağlanması amaçlanmaktadır. Tam hermetik kapılara nazaran yarı yarıya geçirgenlik sağlayan bu modellerde çalışma ilkeleri birbirine benzemektedir. Ülkemizde ameliyathanelerde ihtiyaç duyulan yarı hermetik kapı modelleri ile çeşitli alanlarda gereken seviyede izolasyon sağlanabilmektedir.

Temel olarak 230 V DC motor ile hareket eden bu kapı modellerinde hareketi sağlayan motorlar aynı zamanda açılma hızı ya da açılma açısı gibi değişkenler de ayarlanabilmektedir. Bilgisayar sayesinde sistemin çeşitli özelliklerinin ayarlanabilmesi mümkündür.  Sistemin acil durumlarda açılması ya da elektrik kesildiğinde de manuel olarak açılması mümkündür. Günümüzde kullanılan sistemlerde gereken güvenlik tedbirleri uygulanabilmektedir.

Yarı Hermetik Kapı Faydaları

Yarı hermetik kapı modelleri tam hermetik kapı modellerine nazaran tam izolasyon tercih edilmeyen yerlerde kullanılır. Örneğin ameliyat ortamında mikropların girmemesi fakat aynı zamanda odanın havalandırılması ve nem değerlerinin korunması önemlidir. Bu tür nedenlerden dolayı yarı hermetik kapı sistemleri kullanılmaktadır.

Yarı hermetik kapı sistemleri odanın ya da izole edilecek alanın istenilen seviyelerde nem ve diğer şartları sağlaması için tasarlanmış kapı modelleridir. Günümüzde genellikle sağlık alanında hem havanın dengesinin sağlanması hem de hijyen koşullarının yerine getirilmesi için yarı geçirgen hermetik kapılar tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra gıda sektöründe ihtiyaç duyulan ortam şartlarının yerine getirilmesi için de tercih edilen bir sistemdir.